Informačné systémy

  1. -poradenstvo, konzultácie

  2. -analýzy a návrhy riešenia

  3. -implementácia, školenia

Riadenie zmeny

Moderný účtovný a ekonomický systém

   Mac OS X, Linux, Windows, Hosting

   vzdialený on-line prístup

WEB rozhranie, API

   iPhone, Android

XAP, s.r.o Kukučínová 2111/39, 06001 Kežmarok, IČO: 44145119, IČ DPH: SK2022623229

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel:Sro, vložka: 20242/P

tel: +421 917 610783, e-mail: dopyt(at)xap sk, www.xap.sk

© XAP, s.r.o. 2010

 

      Pre podnikateľov a spoločnosti ponúkame služby v oblasti analýzy dát a implementácie moderného účtovného a ekonomického systému FlexiBee. Výhodou je otvorená dátová štruktúra, použitie aj cez štandardné webové rozhranie bez ďalších nárokov na operačný systém alebo serverové riešenia. Dostupný je tiež pre mobilné platformy iPhone a Android.


      Pre FlexiBee nie je problém pracovať vo Windows, Mac OS X alebo Linux alebo aj na všetkých súčasne.


      FlexiBee je moderný, do cloudu orientovaný systém, ktorý Vás zbavuje prevádzkových nákladov.


      Vypýtajte si u nás ponuku, radi Vás navštívime a na úvodnom stretnutí Vám hneď nezáväzne poradíme budúce riešenie, alebo si stiahnite bezplatnú plne funkčnú verziu zo stránok výrobcu TU


       Príjemný deň


                                Ing. Mikuláš Kolesár  (tel: +421 917 610 783)